Oyuncak Ahşap Küçük Harfler Çivili Bultak Ahşap Harfler Okul Öncesi Eğitici Ahşap Bultak Harfler
Oyuncak Ahşap Küçük Harfler Çivili Bultak Ahşap Harfler Okul Öncesi Eğitici Ahşap Bultak Harfler

Oyuncak Ahşap Küçük Harfler Çivili Bultak Ahşap Harfler Okul Öncesi Eğitici Ahşap Bultak Harfler (10018)

Oyuncak Ahşap Küçük Harfler Çivili Bultak Ahşap Harfler Okul Öncesi Eğitici Ahşap Bultak Harfler

Çocuklara Küçük harfler kavramını öğretirken, aynı zamanda çocuklarımızın zekâsını, hayal gücünü ve sosyal gelişimi destekleyen materyallerdir.
Çocuğun düşünme, algılama, tanıma, soyutlama, gruplama, kavram geliştirme, hatırlama gücü, akıl yürütme, akılda tutma, dikkatini yoğunlaştırma, gibi pek çok önemli becerinin gelişmesini sağlar.
Çocukların neden-sonuç ilişkileri, benzerlik, parça- bütün gibi ilişkiler kurarak veya onların belli bir özellik ya da oluş sırasına göre sıralayarak, gruplayarak zihinsel yeteneklerini geliştirirler.